Aspecte sociale

Proiectul Mobirural își propune să sprijine persoanele care au nevoie de mobilitate să acceseze servicii fundamentale în zonele rurale; acest lucru în ciuda limitărilor și a lipsei de servicii datorată complexității zonelor rurale și a barierelor sociale

Bune practici

Proiectul Mobirural va identifica bunele practici legate de serviciile de mobilitate în zonele rurale axate pe: Infrastructura digitală și fizică pentru mobilitatea rurală; Soluții de mobilitate partajată în mediul rural; Fără mobilitate; Soluții și reglementări privind mobilitatea electrică pentru mobilitatea rurală.

Actori locali

Proiectul Mobirural se va concentra pe instruirea actorilor de dezvoltare rurală, profesioniștii a căror sarcină este de a planifica și de a ajuta comunitatea să gestioneze și să optimizeze utilizarea resurselor locale pentru mobilitate

Proiectul

Mobirural este un proiect cu o durată de 30 de luni finanțat prin programul ERASMUS KA202 și a început oficial la 1 februarie 2022.

 

Pe perioada implementării, proiectul Mobirural își propune să identifice posibile soluții pentru îmbunătățirea mobilității în mediul rural; dezvoltarea unui curs de formare destinat actorilor de dezvoltare, jucători-cheie în transmiterea cunoștințelor și implementarea soluțiilor la nivel local.

 

Proiectul va dezvolta, de asemenea, o platformă de formare și colaborare pentru a promova bunele practici și politicile pentru mobilitatea rurală durabilă și va pune bazele unui viitor profil al agentului de mobilitate rurală la nivel european.

 

Proiectul este derulat de un consorțiu format din cinci parteneri din diferite țări:

 

Fundația FENICE (Italia) în calitate de partener principal, Innogestiona Ambiental (Spania), IKEM Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (Germania), ITS – Intelligent Transport Systems Romania (România) și Diputación de Badajoz (Spania)

De ce Mobirural?

Emisiile de dioxid de carbon (CO2) sunt considerate una dintre principalele cauze ale schimbărilor climatice ale Pământului.

 

 

 

Transportul este cea mai mare sursă de CO2 din Europa, fiind responsabil pentru emisiile a peste un sfert din totalul gazelor cu efect de seră.

 

 

 

Emisiile generate de transporturi au crescut cu un sfert din 1990 în UE, crescând în cel mai rapid ritm din 2001 încoace.

 

 

 

Politicile de mobilitate trebuie să joace un rol decisiv în ceea ce privește contribuția la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, oferind modalități de mobilitate mai durabile, care pot aduce, de asemenea, o contribuție importantă la atenuarea schimbărilor climatice. 

 

Cu toate acestea, s-a pus accentul în special pe politicile pentru marile centre urbane, uitând mobilitatea între zonele urbane și rurale și mobilitatea în zonele rurale.

 

Zonele rurale prezintă provocări specifice, cum ar fi densitatea scăzută a populației, depopularea rapidă, distanțele mari dintre orașe, îmbătrânirea populației, ratele mai ridicate ale sărăciei și, în multe cazuri, conexiunile proaste cu aeroporturile / nodurile feroviare / rutiere. 

 

Un scenariu adecvat de mobilitate durabilă în zonele rurale va facilita posibilitatea de a avea acces la muncă, educație sau servicii și poate aduce o contribuție importantă la atenuarea efectelor schimbărilor climatice și a depopulării.

News & Events

LUAȚI LEGĂTURA CU NOI

Pentru mai multe informații, contactați-ne!