Informații privind procesarea datelor cu caracter personal

Informații privind procesarea datelor cu caracter personal
(Articolele 13 și 14 din Regulamentul European nr. 679/2016)

Subsemnatul FENICE ONLUS FOUNDATION – Fenice Green Energy Park, cu sediul în Lungargin Rovetta 25 în Padova, cod fiscal 92181230282 – TVA 04152340289, în calitate de „Controller de date” vă informează, în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul european nr. 679/2016 (în continuare „Regulamentul UE”), că datele dvs. vor fi procesate așa cum este indicat mai jos:

 

1. Obiectul tratamentului

Controlerul de date vă informează că datele personale, de identificare (de exemplu: numele, prenumele, numele companiei, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, banca și / sau detaliile de plată etc.), denumite în continuare „date personale„ sau „date”referitoare la dvs., achiziționate verbal direct sau prin intermediul terților în trecut, cum ar fi cele care vor fi colectate în viitor, pot fi procesate în concordanță cu Regulamentul UE. Controlerul de date efectuează procesarea într-o manieră legală special pentru derularea unui contract din care sunteți parte sau pentru îndeplinirea măsurilor precontractuale (de exemplu, pregătirea unei oferte etc.) solicitate de dvs. (Art. 6 din Regulamentul UE).
Prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau un set de operațiuni referitoare la colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, consultarea, procesarea, modificarea, selecția, extracția, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, diseminarea, distrugerea datelor.

 

2. Baza legală și scopul procesării

Baza legală: Regulamentul UE nr. 679/2016
A) fără acordul dvs. expres (articolul 6 litera b), c), e) din Regulamentul UE), pentru următoarele scopuri:
– îndeplinirea obligațiile precontractuale, contractuale și fiscale care derivă din relațiile existente cu dvs.;
– îndeplinirea obligațiilor stabilite prin lege, printr-un regulament, prin legislația comunitară sau printr-un ordin al autorității (cum ar fi în domeniul spălării de bani);
– exercitarea drepturilor controlorului de date, de exemplu, dreptul la apărare în instanță;
– pentru păstrarea conturilor generale;
– în scopuri de management (facturare, orice management de documente etc.);
– pentru gestionarea creditului;
– pentru analiza statistică și controlul calității;
– pentru gestionarea asigurărilor;
– pentru asistență tehnică.
Concret, datele dvs. vor fi procesate în scopuri legate de implementarea următoarelor obligații, referitoare la obligații legislative sau contractuale:
– Acces tehnic și funcțional la site. Nu se păstrează date după închiderea browserului;
– Pentru navigație avansată sau gestionare personalizată a conținutului;
– Scopuri statistice și de analiză ale navigației și utilizatorilor.
B) numai cu consimțământul dvs. specific și distinct (articolul 7 din Regulamentul UE), pentru următoarele scopuri comerciale și / sau de marketing și / sau profilare:
– Trimiterea prin e-mail, poștă și / sau SMS și / sau contacte telefonice ale buletinelor informative, comunicații comerciale și / sau materiale de publicitate pentru produse sau servicii oferite de controlorul de date și / sau detectarea gradului de satisfacție privind calitatea a ceea ce este efectuat la cererea dvs .;
– Trimiterea prin e-mail, poștă și / sau SMS și / sau contacte telefonice ale comunicărilor comerciale și / sau promoționale ale terților (de exemplu, parteneri de afaceri).

 

3. Metode de procesare

Prelucrarea datelor dvs. personale se realizează prin intermediul operațiunilor indicate în art. 4 n.2) din Regulamentul UE și mai precis: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, conservarea, adaptarea sau modificarea, extracția, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmitere, diseminare sau orice altă formă de punere la dispoziție, comparație sau interconectare , limitare, anulare sau distrugere, blocare. Datele dvs. personale sunt supuse atât procesării pe hârtie, cât și electronice și / sau automatizate (în orice mod adecvat pentru garantarea securității și confidențialității datelor).

 

4. Durata de păstrare a datelor și alte informații

Controlerul de date va prelucra datele cu caracter personal pentru timpul necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior și, în orice caz, pentru nu mai mult decât termenii legali de la terminarea contractuală în scopurile menționate în relația existentă.
Cu referire la datele cu caracter personal, în conformitate cu procesarea în scopuri de marketing sau la procesare în scopuri de profilare, același lucru va fi păstrat în conformitate cu principiul proporționalității și, în orice caz, până când scopul procesării a fost atins sau până la revocarea consimțământului specific al părții interesate.

Mai exact, controlorul de date va prelucra datele pentru cel mult 2 ani de la colectarea datelor în scopuri de marketing și un an pentru datele colectate în scopuri de profilare.
Datele personale pe care le furnizați vor fi tratate „în mod legal, cu corectitudine și transparență”, protejându -vă confidențialitatea și drepturile.

 

5. Accesul la date

Datele dvs. pot fi puse la dispoziție pentru scopurile menționate în punctele

2.a) și

2.b) de mai sus:
– pentru acționari, angajați și colaboratori ai controlorului de date din Italia și în străinătate, în calitatea lor de persoane responsabile și / sau manageri interni ai administratorilor de procesare și / sau de sistem;
– către companii terțe sau alți subiecți care desfășoară activități externalizate în numele controlorului de date, în calitatea lor de procesatoare de date externe (de exemplu, firme asociate, avocați, companii de prelucrare a datelor, organisme de certificare, consultant contabil / fiscal și, în general, tuturor organismelor responsabile de verificări și controale cu privire la îndeplinirea corectă a scopurilor menționate mai sus, instituții de credit, firme profesionale, consultanți, companii de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare, birouri financiare, organisme municipale și / sau birouri municipale, consultanți și companii de servicii și pentru siguranță la locul de muncă, care, la rândul lor, vor putea comunica datele sau vor acorda acces la acestea în cadrul propriilor membri, utilizatori și succesorii lor în titlu pentru cercetări de piață specifice. Datele colectate și procesate pot, de asemenea, să fie comunicate, în Italia și în străinătate, subcontractanților, furnizorilor, pentru gestionarea sistemelor. Informații, pentru transportatori, expeditori de marfă și agenți vamali).
Din motive de concizie, lista detaliată a acestor cifre este disponibilă la biroul nostru și vă stă la dispoziție.

 

6. Comunicarea datelor

Fără a fi nevoie de consimțământul expres

(articolul 6 literele
b) și
c) din Regulamentul UE), operatorul de date poate comunica datele dumneavoastră în scopurile menționate la punctul 2.A de mai sus organelor de supraveghere, autorităților judiciare, societăților de asigurare pentru furnizarea de servicii de asigurare, precum și acelor subiecți cărora comunicarea le este obligatorie prin lege pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.
Acești subiecți vor prelucra datele în calitatea lor ca controlori de date independenți.
În timpul și după navigare, datele dvs. pot fi dezvăluite terților, în special:

– Google: Serviciu de publicitate, publicitate targetată, analiză / măsurare, personalizare a conținutului, optimizare;

– Google AdWords: Serviciu de publicitate, publicitate targetată, analiză / măsurare, personalizare a conținutului, optimizare;

– Google Analytics: publicitate targetată, analiză / măsurare, optimizare.
Informațiile dvs. nu vor fi partajate.

 

7. Transfer de date

Datele cu caracter personal sunt stocate pe dispozitive aflate la sediul operatorului de date sau la furnizori, în Uniunea Europeană. În orice caz, se înțelege că operatorul de date, dacă este necesar, va avea dreptul de a muta datele chiar și în țări din afara UE. În acest caz, Operatorul de date se asigură de acum înainte că transferul de date în afara UE va avea loc în conformitate cu prevederile legale aplicabile, sub rezerva stipulării clauzelor contractuale și a verificărilor standard prevăzute de Comisia Europeană.
Atât în ceea ce privește datele de pe dispozitivele lor, cât și pentru orice date prezente la furnizor, Operatorul de date a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel adecvat de securitate, în deplină conformitate cu prevederile art. 32 din Regulamentul UE.
Navigare: datele dvs. de navigare pot fi, de asemenea, transferate, limitate la scopurile indicate mai sus, în următoarele state: – Țările UE, – Statele Unite.
Managementul cookie -urilor: În cazul în care aveți îndoieli sau îngrijorări cu privire la utilizarea cookie -urilor, puteți interveni întotdeauna pentru a le împiedica să fie setate și să fie citite, de exemplu, schimbând setările de confidențialitate din browserul dvs. pentru a bloca anumite tipuri.
Deoarece fiecare browser, și adesea versiuni diferite ale aceluiași browser, diferă, de asemenea, semnificativ între ele, dacă preferați să acționați independent prin preferințele browserului dvs., puteți găsi informații detaliate despre procedura necesară în ghidul browserului.

 

8. Natura furnizării de date și consecințele refuzului de a răspunde

Furnizarea de date în scopurile menționate la punctul 2.A) de mai sus este obligatorie. În lipsa lor, nu vom putea garanta serviciile așa cum este indicat în 2.A).
Furnizarea datelor în scopurile menționate la punctul 2.B de mai sus este opțională. Prin urmare, puteți decide să nu furnizați date sau să refuzați ulterior posibilitatea prelucrării datelor deja furnizate: în acest caz, nu veți putea primi buletine informative, comunicări comerciale și materiale publicitare și / sau orice altceva legat de Serviciile oferite de Operatorul de date.
Cu toate acestea, veți continua să aveți dreptul la serviciile menționate la punctul 2.A).

 

9. Drepturile părții interesate

În calitatea dvs. de parte interesată, aveți drepturile menționate în artă. 15 din Regulamentul UE raportat mai jos și mai exact:
1. are dreptul de a obține de la Controlorul de date confirmarea faptului că datele cu caracter personal care îl privesc sunt prelucrate și, în acest caz, de a obține acces la datele cu caracter personal și la următoarele informații:
a) scopurile procesării;
b) categoriile de date cu caracter personal în cauză;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi comunicate datele cu caracter personal, în special dacă sunt destinatari ai unor țări terțe sau organizații internaționale;
d) atunci când este posibil, perioada de păstrare a datelor cu caracter personal avute în vedere sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru determinarea acestei perioade;
e) existența dreptului părții interesate de a solicita Controlorului de date să corecteze sau să șteargă datele cu caracter personal sau să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc sau să se opună prelucrării acestora;
f) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (garantul protecției datelor cu caracter personal);
g) în cazul în care datele nu sunt colectate de la persoana vizată, toate informațiile disponibile cu privire la originea acestora;
h) existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în temeiul articolului 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul UE și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative privind logica utilizată, precum și importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
2. În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională, aveți dreptul de a fi informat cu privire la existența unor garanții adecvate în temeiul articolului 46 din Regulamentul UE privind transferul.
3. Controlerul de date vă va oferi o copie a datelor dvs. personale procesate dacă le solicitați.
Dacă solicitați alte copii, controlorul de date vă poate percepe o taxă rezonabilă în funcție de costurile administrative. Dacă trimiteți solicitarea dvs. electronic și, dacă nu este indicat altfel, informațiile vă vor fi furnizate într -un format electronic utilizat frecvent.
4. Dreptul de a obține o copie menționată la punctul 3 nu trebuie să afecteze drepturile și libertățile altora.
În plus, dacă este cazul, vă puteți bucura de drepturile menționate la articolele 16-22 din Regulamentul UE și în mod explicit aveți:
– dreptul de a corecta datele cu caracter personal;
– dreptul de a fi uitat (dreptul la anulare);
– dreptul la limitarea procesării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de a obiecta;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea garantă.
De asemenea, aveți dreptul de a revoca orice consimțământ deja dat în orice moment, fără a aduce atingere legalității procesării pe baza consimțământului dat înainte de revocare.
10. Proceduri pentru exercitarea drepturilor
Vă puteți exercita drepturile în orice moment trimițând:
– o scrisoare recomandată cu confirmare de primire către expeditor (a se vedea adresa indicată pe antet);
– un e-mail la info@fondazionefenice.it.

 

11. Minori

Ceea ce este oferit de controlerul de date și subiectul relației existente cu dumneavoastră nu prevede achiziționarea intenționată de informații cu caracter personal referitoare la minori. În cazul în care informațiile privind minorii sunt înregistrate în mod neintenționat, Controlerul de date le va șterge în timp util, la cererea părții interesate.

 

12. Datele personale nu sunt obținute de la partea interesată

Se poate întâmpla ca autorul să nu fie Controlerul de date căruia i-ați dat datele dumneavoastră cu caracter personal, dar se dovedește a fi co-operator de date sau persoană împuternicită de operator externă și că, prin urmare, datele dumneavoastră au ajuns la autor indirect datorită unui contract care guvernează părțile. În acest caz, se specifică faptul că autorul va face tot posibilul pentru a se asigura că ați fost informat și v-ați dat consimțământul pentru prelucrare. Puteți solicita autorului originea achiziționării datelor dumneavoastră în orice moment.

 

13. Proprietar, manager, D.P.O. (R.P.D.) și distribuitori

Mai jos vă oferim câteva informații pe care trebuie să le aduceți la cunoștința dumneavoastră, nu numai pentru a vă conforma obligațiilor legale, ci și pentru că transparența și corectitudinea față de clienții noștri reprezintă o parte fundamentală a afacerii noastre.

 

Titularul tratamentului.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este FENICE ONLUS FOUNDATION – FENICE GREEN ENERGY PARK în numele căreia Compania îl semnează pe domnul Alberto Cecolin, responsabil față de acesta pentru utilizarea legitimă și corectă a datelor sale cu caracter personal și pe care îl poate contacta pentru orice informații. sau să solicite la următoarele adrese: telefon +39 049 8021850, e-mail: privacy@fondazionefenice.it.

 

Responsabil pentru tratament. Operatorul de date l-a numit pe domnul Andreas Spatharos în calitate de Persoană împuternicită de operator, care este, de asemenea, responsabil față de dumneavoastră pentru utilizarea legitimă și corectă a datelor dumneavoastră cu caracter personal și pe care îl puteți contacta pentru orice informații sau solicitări la următoarele adrese: telefon + 39 049 8021850, e-mail: privacy@fondazionefenice.it.

 

D.P.O. (Protecția datelor). De asemenea, puteți contacta ofițerul de protecție a datelor pentru informații și solicitări privind datele dvs. sau pentru a raporta ineficiențe sau orice problemă care poate fi întâmpinată.
Controlerul de date l-a numit pe domnul Nicola Ghinello, care poate fi contactat la următoarele adrese: Telefon +39 348 3165267, e-mail: nicola.ghinello@dpo-rpd.com.

Nominalizați.

Lista actualizată a persoanelor împuternicite de operator este păstrată la sediul operatorului de date.